Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ - Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε)

Διάρκεια Σπουδών

Επιστημονική και κλινική εξειδίκευση στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο των Εμβολίων και Λοιμώδη Νοσημάτων

Τρόπος διδασκαλίας

Δια ζώσης και διαδικτυακά

Κατηγορίες εισακτέων

Πτυχίο Σχολών Επιστημών Υγείας Θετικών Επιστημών και συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα «Εμβόλια και Λοιμώδη Νοσήματα» ενσωματώνει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, θεωρία και κλινική μελέτη, στοχεύοντας στους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης, επιτήρησης και θεραπείας τους και βέβαια στα διαθέσιμα εμβόλια για την αντιμετώπισή τους τόσο με τις νέες τεχνολογίεςM-RNA και VIRAL VECTORS όσο και τις παλαιότερες τεχνολογίες. Έρευνα, Ανάπτυξη και Κλινικές Μελέτες Εμβολίων, Ανοσολογία Λοιμωδών νοσημάτων, Μοριακή Επιδημιολογία, Eπιδημιολογική Eπιτήρηση, COVID-19 και Long-COVID-19, Αναδυόμενα Νοσήματα, Βιοτρομοκρατία, Κλινική και Εργαστηριακή διερεύνηση Λοιμωδών νοσημάτων, Ανοσολογικές, Μικροβιoλογικές και Μοριακές τεχνικές και βέβαια Ασφάλεια των Εμβολίων και Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι κάποια από τα πεδία που θα αναπτυχθούν.

Αίτηση υποψηφιότητας

Φόρμα
elEL