ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα
Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε)
προκηρύσσει 45 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2022-
2023 στο Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» .

Πρόσκληση

Related Posts

elEL